Sektor rolno-spożywczy motorem napędowym polskiej gospodarki

IMG_0239

O prognozach gospodarczych, regulacjach prawnych i praktycznych aspektach polskiego rolnictwa – 22 października w Białymstoku, VI Polski Kongres Rolnictwa

O prognozach gospodarczych, regulacjach prawnych i praktycznych aspektach polskiego rolnictwa dyskutowali w Białymstoku przedstawiciele samorządów, branży rolno-spożywczej, producenci i rolnicy w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego.

Sektor rolno-spożywczy stał się motorem napędowym polskiej gospodarki. Roczny eksport towarów tej branży kształtuje się na poziomie niemal 20 miliardów euro. Polscy rolnicy to dziś przedsiębiorcy, a polskie gospodarstwa są coraz bardziej nowoczesne. To w uproszczeniu punkt wyjścia do dyskusji na Kongresie Rolnictwa.

– Rolnictwo, szczególnie w województwie podlaskim, jest bardzo dobrym przykładem wykorzystywania dotychczas wszystkich środków z programów przedintegracyjnych, ale także po integracji Polski z Unią Europejską – mówi Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski.

Dlatego na Kongresie Rolnictwa w Białymstoku debatowano o wyzwaniach polskiego rolnictwa w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wobec rosyjskich sankcji gospodarczych i embarga na polskie produkty, specjaliści dyskutowali również o sposobach poszukiwania nowych rynków zbytu.


TVP Regionalna Białystok