Polska Misja Gospodarcza do Szwecji

Konferencja odbędzie się 18 – 21 01.2015. Misja Gospodarcza to czterodniowy wyjazd do Sztokholmu podczas, którego przedstawimy Państwu podobieństwa i różnice między modelami gospodarki niskoemisyjnej w Polsce i Szwecji, bazując na konkretnych przykładach. Misja ma na celu pogłębienie wiedzy na temat racjonalnego zastosowania ekologicznych rozwiązań w przemyśle oraz energetyce. Dedykowana jest władzom lokalnym (burmistrzom, wójtom, radnym), przedstawicielom firm z branży innowacyjnego i efektywnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, firmom z branży efektywnego transportu i budownictwa, producentom nowoczesnych urządzeń dla klientów indywidualnych i przemysłowych, przedstawicielom zakładów zagospodarowania odpadów. Łączna liczba uczestników Polsko – Szwedzkiej Misji Gospodarczej to: ok 60 osób.

Więcej info: economicmission.eu