Invest with Emirates

Opis

Konferencja odbędzie się 03.03.2015 w Warszawie. Będzie koleją z cyklu „Invest  with…” i zajmie ważne miejsce na mapie wydarzeń biznesowych roku 2015. Konferencja rozpocznie się debatą otwierającą po której odbędą się 3 panele dyskusyjne poruszające takie zagadnienia jak: branża spożywcza, nowe technologie w energetyce, transport. Szacowana liczba uczestników jednego wydarzenia: ok. 150 osób. Konferencja będzie okazją do nawiązania kontaktów w dziedzinach importu, eksportu, finansowania, inwestycji i logistyki. Pozwoli nabyć wiedzę o regulacjach prawnych, etykiecie biznesowej, rynkach zbytu, możliwościach, ograniczeniach i wymogach w działalności gospodarczej opartej na współpracy z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Będzie również okazją do dialogu i wymiany doświadczeń z firmami, które osiągnęły sukces na rynku Zatoki Perskiej.

Więcej info: investwithemirates.pl