Akademia Finansów Publicznych

Szkolenie odbędzie się w Hotelu OSSA Congress & Spa koło Rawy Mazowieckiej w województwie łódzkim. Obiekt jest doskonałym miejscem do spokojnego i efektywnego pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Do Państwa dyspozycji będzie nowoczesna sala konferencyjna oraz nowoczesna baza hotelowa z wieloma atrakcjami.

Szkolenie jest nowością na rynku, ale zostało już pozytywnie zweryfikowane przez kilka Samorządów. W 2013 roku w  oparciu o założenia tej formuły finansowania dwie JST (Miasto Wrocław i Powiat Kluczbork) po raz pierwszy sfinalizowały przedmiotowe transakcje, a w roku 2014 kolejne cztery miasta, zatem ten model finasowania realnie i z powodzeniem funkcjonuje w obrocie gospodarczym.

Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że wśród prelegentów szkolenia będzie Starosta Kluczborski Pan Piotr Pośpiech, który z autopsji zna mechanizmy funkcjonowania tej formy finansowania. Jest osobą z ogromnym bagażem doświadczeń samorządowych, którymi chciałby się Państwem podzielić w trakcie szkolenia.

Współpracują z nami kancelarie prawne oraz doradcze, na czele ze znaną w środowisku finansowym firmą doradczą KPMG, która jest również orędownikiem produktu, który chcemy Państwu zaprezentować.


Model finansowania jednostek samorządu terytorialnego, który chcielibyśmy Państwu przybliżyć ma cztery podstawowe walory:

 1. nie jest kwalifikowana do długu publicznego (nie powoduje zwiększenia wskaźnika zadłużenia JST),
 2. nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych a jedynie przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 3. umożliwia JST pozyskanie długoterminowego zwrotnego finansowania zarówno działalności bieżącej jak i projektów inwestycyjnych JST:
 • w bardzo efektywnej ekonomicznie formule tj. w drodze uwolnienia niepracującego kapitału „zamrożonego” w majątku JST (nieruchomości),
 • w bardzo korzystnej formalno-prawnej formule tj. przy gwarancji odzyskania (w drodze odkupu) nieruchomości po okresie leasingu zamiast nieodwracalnej transakcji sprzedaży nieruchomości,
 • umożliwiającego skorzystanie z optymalizacji podatkowej (odliczenie podatku VAT),
 1. zakłada współpracę (transakcję) JST z wiarygodnym i profesjonalnym partnerem, (co gwarantuje sprawną realizację transakcji) bowiem:
 • BOŚ IM jest spółką w której 100% udziałów posiada Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), którego większościowy akcjonariat należy do Skarbu Państwa,
 • Bank posiada ogromne doświadczenie we współpracy z JST (w tym w bardzo specjalistycznych obszarach jak chociażby program JEESSICA),
 • BOS IM przeprowadził we współpracy z profesjonalnymi, czołowymi w kraju doradcami wszelkie analizy prawne i ekonomiczne transakcji,
 • przedmiotem działalności BOŚ IM jest świadczenie usług leasingu wyłącznie na rzecz JST oraz wyłącznie w prezentowanej formule.

Serdecznie Państwa zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa w szkoleniu, które odbędzie się już 12 lutego 2015 roku.

więcej informacji na stronie: finanse-publiczne.eu