Agro and Food Congress

Opis

Konferencja odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Agro&Food Congress – Warsaw 2015 to wydarzenie biznesowe o charakterze międzynarodowym dla profesjonalistów i liderów branży rolno – spożywczej. Konferencja dedykowana dla biznesu w celu ułatwienia relacji handlowych na zagranicznych rynkach, promocji własnych produktów i usług, zdobyciu wiedzy o trendach, wyzwaniach i możliwościach rozwoju sektora w Europie i na Świecie. To również okazja do spotkania najważniejszych decydentów odpowiedzialnych za obszar rolnictwa i produkcji żywności. Konferencja będzie składała się z dyskusji, prezentacji i debat na takie tematy, jak np.: znaczenie sektora rolno – spożywczego dla gospodarki, uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju handlu międzynarodowego żywnością, możliwości sprzedaży produktów rolno – spożywczych w poszczególnych krajach, najnowsze technologie wzmacniające efektywność  przedsiębiorstw produkcyjnych, potencjał i możliwości eksportowe na rynki wschodnie, systemy jakości wyrobów rolno – spożywczych, polityka rolna Unii Europejskiej.
Szacowana liczba uczestników wydarzenia: 300 – 500 osób